Förlåtelse

Bli fri genom förlåtelse

Ibland kan vi behöva förlåta någon annan eller oss själva för att komma vidare på vår livsresa.

Har du fastnat och upplever att du trots att du förstår hur din bakgrund påverkat dig i livet, med eventuella trauman, och ändå känner att något håller dig tillbaka, då kan du vara hjälpt av förlåtelse.

Genom förlåtelse blir vi fria att leva i harmoni med oss själva och känna tillit till livet.

Hjälp att förlåta dig själv eller andra

Du förlåter andra för din egen skull. När du inte längre är villig att offra din sinnesfrid på grund av vad någon annan har gjort är det tid att förlåta. Du som är förorättad, kränkt och sårad blir befriad från bördan av att gå och tänka på det som har skett och må dåligt. Efter processen vet du vad du ska göra, om något alls.

Att förlåta dig själv innebär att du gör dig fri från självanklagelser eller självnedvärdering som beror på att du upplever att du har fel och brister, eller har gjort misstag. Du kommer att få vägledning från din egen inre visdom.

Förlåtelseprocessen

Vi sitter ned i lugn och ro och går igenom tankar och känslor som du upplever håller dig tillbaka och fattar beslut om att förlåta för att gå vidare. Som guide stödjer jag dig i att hitta det du önskar istället och vilka värderingar du vill leva efter i ditt liv.

I processen ingår visualisering där du vänder dig till din inre visdom eller om du hellre vill, ditt högre själv. Är du kristen så kanske du väljer att vända dig till Gud.

Det första steget är att du som varit utsatt på något vis lyfter av dig bördan för att gå vidare. Sedan med mitt stöd och visualisering nå fram till att se mindre negativt på den felande, den som kränkt och utsatt dig. För att till sist försonas, reparera relationen, i de fall där det är lämpligt. Beroende på hur mycket du har att bearbeta så kan det vara bra att göra om förlåtelseprocessen någon extra gång. En förlåtelseprocess tar 3-4 timmar.

En viktig del i förlåtelse är det som i psykologin kallas för acceptans och medkänsla med sig själv, men som också kallas att förlåta sig själv. Vi gör alla misstag som vi kan skämmas över och det skapas skuld- och skamkänslor i oss. Vi kan bära på självtvivel, självhat och nedvärdera oss och då mår vi inte bra. Med förlåtelse och i kontakt med vår inre visdom sker förändring och vi får ofta med oss ett annat sätt att tänka. Vi blir mindre benägna att hamna i nya konflikter.

Forskning och vetenskap

Psykologisk forskning visar att förlåtelse gör människan både friskare och lyckligare.

Vetenskapliga studier visar att vrede, hat och agg stressar oss och kan göra oss sjuka. Att vara förlåtande får oss att må bättre psykiskt, med mindre depressioner, mindre oro och mindre fysiska stressyndrom så som ont i magen, trötthet, sömnbesvär osv. Vi får ett större välbefinnande och livstillfredställelse som kan menas som lycka. Vi får även bättre relationer.

Läs gärna om hur jag arbetar i terapirummet.

Forskning och vetenskap

Psykologisk forskning visar att förlåtelse gör människan både friskare och lyckligare.

Vetenskapliga studier visar att vrede, hat och agg stressar oss och kan göra oss sjuka. Att vara förlåtande får oss att må bättre psykiskt, med mindre depressioner, mindre oro och mindre fysiska stressyndrom så som ont i magen, trötthet, sömnbesvär osv. Vi får ett större välbefinnande och livstillfredställelse som kan menas som lycka. Vi får även bättre relationer.

Läs gärna om hur jag arbetar i terapirummet.

Välkommen till mig!

Anna-Maria Florberger
Diplomerad Psykosyntesterapeut
Diplomerad Medicin/Hormonyogalärare
Diplomerad Par- och Relationsterapeut