Samtalsterapi

Bli fri för ett liv i balans

Jag ger dig stöd vid t ex:

 

  • Livs eller beteendemönster som i barndomen hjälpt men som står i vägen när vi är vuxna.
  • Hitta ny livsriktning och utveckla olika möjligheter.
  • Stress och utmattning.
  • Oro och ångest.
  • Nedstämdhet eller mildare depression.
  • Bristande självkänsla eller självförtroende.
  • Relationsbekymmer eller medberoende.
  • Livskriser, sorg eller existentiella frågor.
  • Förlåtelse

Vi människor är lika varandra

Det är mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Vi människor har samma grundläggande behov, gemenskap, kärlek och trygghet. Precis som vi delar glädje och positiva upplevelser så delar vi ofta liknande problem.

Beteendemönster

Problem i livet kan ofta bero till stor del på att vi bär på beteendemönster som skapats tidigare i livet, redan då vi var barn. Vi är ofta inte alls medvetna om dessa mönster i oss som sätter oss i svårigheter. I psykosyntesen använder vi uttrycket delpersonligheter för att beskriva dessa beteendemönster som vi tenderar att fastna i. Några exempel på delpersonligheter som är vanliga är:

Presteraren – En högpresterare med krav på sig själv att få gjort allt och gärna lite till på listan över saker att göra. Vila och återhämtning står inte överst på listan.

Hjälparen – Känner efter vad alla andra vill och behöver före sina egna behov. Har svårt att sätta gränser och vet ofta inte vid frågan vad hen vill eller behöver.

Den oroliga – Är rädd och ständigt på sin vakt och försöker undvika sådant som det finns risker i. Är fylld av tankar som oroar och som ofta tar en massa energi.

Vi kan hitta och lära oss mer om våra delpersonligheter genom att titta på de olika roller vi spelar i vårt liv, eller vilka olika egenskaper vi uppvisar i olika situationer. Delpersonligheterna bär med sig värdefulla egenskaper, men kan ta över när autopiloten är påkopplad och vi beter oss omedvetet på ett sätt som kan ställa till det för oss, dvs vi agerar inte som den sunda vuxna som vi kan vara då vi är i balans i livet.

Våra beteendemönsters bakgrund

Vi utvecklar de flesta delpersonligheter i vår tidiga barndom men de kan även utvecklas och förstärkas senare i livet. När vi som barn inte upplever de grundläggande behoven som trygghet, empati, gemenskap eller respekteras för de vi är som person utvecklar vi omedvetet strategier inför problem vi möter för att undvika att bli sårade. Efter återkommande upprepning av problem där vårt skydd träder in, skapas mönster av tankar, känslor och beteenden, en delpersonlighet har formats.

Om vi växt upp tryggt och i ovillkorlig kärlek har vi sannolikt ett beteendemönster som bara tjänar oss, sk autentiska delpersonligheter. Har vi däremot vuxit upp i en miljö där vi inte fått våra behov tillgodosedda har vi utvecklat reaktiva delpersonligheter. Dessa har varit till hjälp för oss som barn och på ett vis hjälpt oss att överleva men som vuxna kan de stå i vägen för oss då de oftast inte är så funktionella.

 

Att bli fri och nå balans i livet

För att bli fri och nå balans i livet måste vi bli vår egen regissör och lära oss att styra delpersonligheterna som kan ses som skådespelare i sina olika roller. Genom att skapa balans och ge dessa skådespelare, som gömts undan för de roller som tidigare i livet tagit stor plats, kan nu utvecklas och med det ge harmoni och balans i livet.

Utvalda metoder och verktyg

Metoder som främst förknippas med psykosyntesen är dialog och vägledda visualiseringar men betydligt fler finns och används beroende på klientens behov och syftena med sessionerna.

I mitt arbete som samtalsterapeut integrerar jag utvalda metoder och verktyg från:

* Kognitiv beteendeterapi, KBT

* Schematerapi

* Acceptance & Commitment therapy, ACT

* Compassionfokuserad terapi, CFT

* Mindfullness

ACT och Psykosyntesen är teorier där vi jobbar med att öka den psykologiska flexibiliteten så att vi bättre kan ta vara på de möjligheter som erbjuds i nuet och skapa oss ett liv som känns meningsfullt och rikt.

Är du nyfiken på att lära dig mer om psykosyntesen och dess grundare? Klicka på knappen nedan för att läsa mer.

Välkommen till mig!

Anna-Maria Florberger
Diplomerad Psykosyntesterapeut
Diplomerad Medicin/Hormonyogalärare
Diplomerad Par- och Relationsterapeut