Florberger

terapi & hälsa


Jag som guide möter dig med nyfikenhet i närvaro och empati.

Önskar du stöd och vägledning i att upptäcka och använda dina möjligheter i livet?

Kämpar du med livskris, sorg eller existentiella frågor?

Vill du få tillbaka din livsglädje och motivation?

Jag finns här som din guide. 

samtalsterapi

Som samtalsterapeut kan jag ge hjälp och stöd vid t ex:

 • Livs eller beteendemönster som i barndomen hjälpt men som står i vägen när vi är vuxna.
 • Hitta ny livsriktning och utveckla olika möjligheter.
 • Stress och utmattning.
 • Oro och ångest.
 • Nedstämdhet eller mildare depression.
 • Bristande självkänsla eller självförtroende.
 • Relationsbekymmer eller medberoende.
 • Livskriser, sorg eller existentiella frågor.

PAR- & RELATIONSTERAPI

Som par- och relationsterapeut kan jag ge hjälp och stöd vid t ex:

 • Problem med din livspartner eller annan närstående
 • Medberoendeproblematik
 • Skilsmässa med barn
 • Otrohet
 • Kommunikationssvårigheter
 • Anknytningsproblem 

HORMONYOGA & FRIGÖRANDE SAMTAL

Som hormonyogalärare erbjuder jag hormonyoga tillsammans med frigörande samtal för minskad stress, oro och smärta.

 • Lär känna din kropp och dig själv
 • För återhämtning och livskvalietet i vardagen- Andningsövningar för balans av kroppens nerv- och hormonsystem
 • Hormonbalans för bättre sömn och minskad stress
 • Bidrar till kroppens självläkningsförmåga vid t ex sköldkörtelsjukdom, fibromyalgi, PMS, klimakteriebesvär mm
 • Yoga tillsammans med samtal för personlig utveckling
 • Friskvård för alla kvinnor

ANNA-MARIA FLORBERGER
Diplomerad Psykosyntesterapeut

Jag har tystnadsplikt och följer Psykosyntesförbundets etiska regler.

Vad mina klienter säger

Jag befann mig i mörker och kris utan att förstå varför, när Anna-Maria kom in i mitt liv.
Med sitt lugna, varma och professionella sätt guidade hon mig genom krisen, till en djupare förståelse för mig själv.

På så sätt har jag fått en större förmåga att leva medvetet, handla i enlighet med min inre kärna och följa den väg som är min.

//Mona-Lisa Axelsson ❤️

Välkommen till mig!

Anna-Maria Florberger
Diplomerad Psykosyntesterapeut,
Diplomerad Medicin/Hormonyogalärare