HORMONYOGA &

FRIGÖRANDE SAMTAL

Hormonyoga

Hormonyoga är en lugn och meditativ yogaform, en Body-Mind träning, som stillar sinnet, skapar återhämtning, förbättrar kroppskännedom och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem. Den bidrar även till ökad rörlighet, flexibilitet och uthållighet. Fokus inom Hormonyoga är inte enbart den fysiska kroppen utan människan som helhet och därför vävs den samman med personlig utveckling, antiinflammatorisk kost och livsstilsfrågor. Alla kan utföra Hormonyoga. Detta eftersom den består av enkla övningar som går att anpassa för de flesta, och mycket går att göra sittandes på stol om det skulle behövas.

Hormonyoga är i grunden medicinsk yoga som sedan utvecklats för att fokusera på vårt hormonsystem. Särskilt kvinnor, men även män kan hamna i obalans och må bra av yogan.

För alla kvinnor

Hormonyoga är ett självläkningsverktyg för att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt. Den är utformad för att kunna utföras i terapeutiskt syfte för att skapa hormonell balans och vitalitet hela livet, både fysiskt såväl som emotionellt och mentalt. Hormonbalansens nycklar är stresshantering, stressreducering och återhämtning, och dessa ligger i fokus i Hormonyogan.
Hormonyoga är därmed det självklara verktyget för alla kvinnor som vill lära sig hantera livets alla faser, kunna ta hand om sig själv och skapa ett liv fyllt av glädje och inspiration. Hormonyoga riktar sig till alla kvinnor i alla åldrar med eller utan symtom på hormonobalans. Alla kvinnor behöver kunna hantera stress och skapa återhämtning i vardagen. Vanliga symtom är PMS, infertilitet, PCOS, endometrios, klimakteriebesvär och förlorad vitalitet efter klimakteriet.

Yoga & frigörande samtal

Kurser genomförs i mindre grupper för att främja kvinnors hälsa och välmående. Vi lever idag i ett samhälle där stress påverkar oss mentalt och ofta leder det även till hormonell obalans. Jag vill därför ge kvinnor, i alla åldrar, en möjlighet att mötas för en stund i närvaro där du är fri att vara den du är och dela dina tankar utan att dömas.

I grupp utför vi hormonyoga med balanserad djupandning, som vid forskning har påvisat många goda effekter på vår kropp, bl a minskad stress, oro och smärta.

Vi möts efter detta en stund i lugn och ro för frigörande samtal. Varje tillfälle har ett tema som öppnar upp för samtal som leder till personlig utveckling och för bästa möjliga mående.

För tider och priser, kontakta mig via hemsidan, eller telefon, 0766 26 22 44.

Välkommen till mig!

Anna-Maria Florberger
Diplomerad Psykosyntesterapeut
Diplomerad Medicin/Hormonyogalärare
Diplomerad Par- och Relationsterapeut