Psykosyntes

Psykosyntesen, en psykologi för mänskligt växande.

Grundare är den italienske psykiatrikern Roberto Assagioli (1888-1974). Assagioli var efterföljare till Freud men liksom Jung fann han psykoanalysen för begränsad. Han ansåg att man fokuserade för mycket på det sjuka hos människan.

 

Med inspiration från öst och väst

Psykosyntesen flyttar perspektivet mot människans potential och mot att stödja och underlätta människans psykologiska utvecklingsprocess. Assagioli hämtade inspiration ur många psykologiska och filosofiska skolor, från såväl västerländsk vetenskap som österländsk filosofi. Han skapade redskap så att vi kan omvandla våra insikter till praktiskt handlande.

Quote: Utan förlåtelse styrs livet av en cykel av förbittring och hämnd. Roberto Assagioli.

Vill du veta mer om hur jag jobbar med förlåtelseprocessen? Klicka på knappen nedan.

Möjlighet i stället för hinder

Psykosyntesen uppmuntrar människan att se personliga svårigheter och olikheter som en möjlighet till utveckling i stället för hinder. I våra svårigheter som vi går igenom, och som vi kan uppleva som en brist i oss själva, där finner vi det vilande fröet eller kärnan till utveckling av nya förmågor, läkning och mognad. När vi tar ansvar för vår utveckling kan vi lära oss att styra våra liv i den riktning som vi innerst inne önskar.

En helhetssyn

I Psykosyntesen ser vi på människan som en helhet bestående av kropp, känslor, intellekt och själ. Tillsammans samverkar de och alla delar bör beaktas i det vi gör annars uppstår obalans. Vi fokuserar på det friska och arbetar med att förstärka det sunda och det friska i oss. Terapin syftar till att hjälpa att identifiera och på sikt förverkliga individens egen potential.

 

Viljan

En viktig del inom Psykosyntesen är viljans kraft. När vi lyssnar och respekterar vår egen vilja känns det meningsfullt och vi är i balans. Det är tyvärr ofta som vår vilja får stiga åt sidan pga att vi inte är vana att använda den eller att vi ser andras behov som viktigare än våra egna. För att känna meningsfullhet i livet är det viktigt att veta vem jag är och vad jag vill. Psykosyntesens metodik hjälper till att hitta ett förhållningssätt till det som varit, det som är just nu och till det som ännu inte är. Dina livserfarenheter bidrar till att du är den du är idag.

 

Mindfullness

Med ett helhetsperspektiv innehåller psykosyntesen redan från grunden Mindfullness, medveten närvaro, som en viktig beståndsdel och som idag ingår i flera andra teorier.

Bakgrund psykosyntesterapi

Psykosyntesen grundades av den Italienska psykiatrikern Roberto Assagioli. Han var elev till Sigmund Freud, men ansåg att Freuds psykoanalys var för sjukdomsfokuserad. Assagioli ville i terapiarbetet inkludera både det som är svårt i livet samt människans förmåga till kreativitet, andlighet och kärlek. Senare kom Assagioli att samarbeta med bla Abraham Maslow, Erich Fromm och Carl Rogers i USA.

Psykosyntesterapi är en psykodynamisk psykoterapi, vilket innebär att man utgår från att tidigare erfarenheter i livet påverkar våra tankar, känslor och beteenden idag. Psykosyntesen är också en humanistisk psykologi. Här har man ett fokus på vår förmåga att göra val, ta ansvar och styra våra liv. Avidentifiering är också en viktig del inom psykosyntesterapin, att välja att vara med sina känslor och tankar utan att förneka dem och samtidigt undvika att förlora sig i dem. Sökandet efter självkännedom eller sökandet efter mening har också setts som naturligt inom psykosyntesen.

Psykosyntesens grundare
Roberto Assagioli

Välkommen till mig!

Anna-Maria Florberger
Diplomerad Psykosyntesterapeut
Diplomerad Medicin/Hormonyogalärare
Diplomerad Par- och Relationsterapeut